เจาะลึกเรื่องกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด หรือ CCTV (Closed-Circuit Television) คือ การใช้กล้องวีดีโอส่งสัญญาณภาพจากสถานที่หนึ่งไปยังหน้าจอมอนิเตอร์ที่กำหนดไว้ เป็นระบบที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย และดูแลสอดส่องสถานการณ์ในสถานที่นั้นๆ

 ประโยชน์ของกล้องวงจรปิด

1.          ใช้ในการดูแลสอดส่องสถานที่เพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์

2.         ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลในกรณีที่ไม่สามารถใช้แรงงานคนควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึงหรือในกรณีที่อาจเกิดอันตรายได้ เช่น การให้ผู้ควบคุมการทำงานของรถไฟฟ้าใต้ดินใช้กล้องวงจรในการตรวจสอบว่าไม่มีคนหรือผู้โดยสารกีดขวางอยู่ที่หน้าประตู ก่อนจะปิดประตูและเริ่มการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าใต้ดินออกจากสถานี

3.         ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการทำงานของลูกจ้างเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการ รวมถึงการตรวจตราและควบคุมความเรียบร้อยในการทำงานของลูกจ้างเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

4.         ใช้ร่วมกับระบบควบคุมการจราจรภายในและภายนอกสถานที่ ตรวจสอบความหน้าแน่นและปริมาณรถยนต์บนท้องถนนหรือในที่จอดรถ

5.         ใช้ร่วมกันอุปกรณ์บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด เช่น DVR เพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาการทำงานขององค์กร  ตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำงาน และเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่างๆ ฯลฯ