โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก

ทัวร์เกาหลีโซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทำเล ซึ่งคณะทัวร์เกาหลีสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้ รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง ที่ทัวร์เกาหลีโซลทาวเวอร์นี้เอง เหล่าบรรดาคู่รักทัวร์เกาหลี มีจะนำกุญแจคู่รักไปคล้องไว้ตามบริเวณต่าง ๆ ซึ่งทางทัวร์เกาหลีแนะนำ และทางเกาหลีได้เตรียมไว้ให้ เช่น ทำเป็นรูปต้นไม้ รูปหัวใจ หรือที่นิยมมากที่สุดคือ การนำกุญแจคู่รักไปคล้องไว้กับระเบียงของโซลทาวเวอร์ ทางทัวร์เกาหลีบางทริปจะมีการเตรียมกุญแจคู่รักเอาไว้ให้ บางคนที่ไปทัวร์เกาหลีเพียงแค่คนเดียว ก็สามารถคล้องกุญแจคู่รักได้ หรือถ้าไปทัวร์เกาหลีเป็นคู่รัก ก็มักจะเขียนชื่อตนเองไว้กับกุญแจ เมื่อคล้องกุญแจคู่รักเรียบร้อยแล้ว คู่รักทัวร์เกาหลีก็จะโยนลูกกุญแจลงภูเขาไป เป็นความเชื่อว่า ความรักจะเป็นนิรันดร์

korea-09

การไปเกาหลีในครั้งนี้ หอคอยเอ็นโซล หรือนัมซันทาวเวอร์ จะตั้งอยู่บนภู่เขานัมซาน ประเทศเกาหลี เป็นจุดท่องเที่ยวเกาหลีที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลเมื่อไปทัวร์เกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลเกาหลี และหอคอยนี้มีความสูงมากจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน เมื่อเราไปทัวร์เกหลี คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เป็นชาวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้งข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป

 

ดังนั้นที่โซลทาวเวอร์จึงเป็นสถานที่สำคัญที่ทัวร์เกาหลีพาไป ในสมัยแรก ๆ นักท่องเที่ยวเกาหลีจะนิยมใช้ลูกกุญแจเล็ก ๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงหลัง ๆ มานี้ ทัวร์เกาหลีมักจะแนะนำนักท่องเที่ยวเกาหลี ให้ใช้อุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ บัตร T-MONEY โซ่จักรยาน พลั่ว หรืออุปกรณ์แปลก ๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักที่ไปเกาหลีสามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนกุญแจ ซึ่งทัวร์เกาหลีก็จะแนะนำลูกค้าที่ไปเที่ยวเกาหลีให้ใช้เช่นกัน